EPPO Platform
on PRAs

Podsumowanie Analizy Zagrożenia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla Cnephasia pumicana

Description

Cnephasia pumicana występuje obecnie w Polsce na ograniczonym obszarze w zachodniej części kraju. Lokalnie pojawia się licznie w uprawie zbóż, choć powodowane straty zwykle nie są ekonomicznie istotne. Prognozowane zmiany klimatycznie wskazują, że C. pumicana będzie w Polsce poszerzać swój zasięg w kierunku wschodnim, a w regionach o najłagodniejszym klimacie jej liczebność będzie wzrastać. Ponieważ gatunek rozprzestrzenia się najpewniej na drodze naturalnej dyspersji, trudno mówić o efektywnych metodach jej zatrzymania. W wypadku odnotowania masowego wystąpienia larw tego gatunku w uprawie zbóż powinno się zastosować zwalczanie chemiczne, które może opóźnić rozprzestrzenianie C. pumicana na sąsiednie obszary. Problemem jest brak zarejestrowanych środków ochrony roślin do zwalczania zwójkowatych w uprawie zbóż.

Organisms

  • Cnephasia pumicana

Hosts

  • Avena sativa
  • Hordeum vulgare
  • Linum usitatissimum
  • Lupinus albus
  • Secale sp.
  • Triticum aestivum

Files

Type File Size
Pest Risk Analysis Download 0,99MB

PRA Area

  • Poland