EPPO Platform
on PRAs

Analizy Zagrożenia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla Beet pseudoyellows virus

Description

Beet pseudoyellows virus ma szeroki i zróżnicowany zakres roślin żywicielskich, obejmujący zarówno gatunki uprawnych roślin dyniowatych, wiele gatunków roślin ozdobnych oraz chwastów, z których większość występuje na całym terenie PRA. Wirus powoduje pogorszenie kondycji roślin i straty plonu (40-60 %) roślin dyniowatych: ogórka, dyni, cukinii, melona, które są także uprawiane w wielu regionach na terenie PRA. Dotychczas BPYV wykrywany był w Ameryce Północnej (Kanada, Kostaryka, USA), Azji (Japonia), Oceanii (Australia, Nowa Zelandia), a w Europie na terenie: Bułgarii, Cypru, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii i Włoch. Za rozprzestrzenianie wirusa odpowiedzialny jest wektor - mączlik szklarniowy (T. vaporarium), który powszechnie występuje w ponad 50 krajach na całym świecie w tym także na obszarze PRA. W sytuacji przedostania się wirusa na teren PRA wraz z zainfekowanym materiałem roślinnym lub poprzez zawleczone, infekcyjne wektory może dojść do rozwoju infekcji, która może powodować straty w jakości i ilości plonów roślin: ogórków, cukinii, dyni, sałaty, szpinaku, marchwi oraz buraków, tytoni lub lnu. Ochrona roślin przed chorobami wirusowymi polega na systematycznej kontroli materiału roślinnego sprowadzanego do kraju oraz na likwidowaniu zainfekowanych roślin oraz wektora owadziego, którego osobniki mogą bytować na roślinach bądź owocach w celu wyeliminowania wszelkich źródeł wirusa i infekcyjnego wektora, które jak dotąd nie były wykrywane na terenie PRA.

Organisms

  • Beet pseudoyellows virus

Hosts

  • Cucurbita

Files

Type File Size
Pest Risk Analysis Download 390,41kB

PRA Area

  • Poland