EPPO Platform
on PRAs

Analizy Zagrożenia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla Bagous claudicans

Description

Główne wnioski Poza licznym wystąpieniem B. claudicans na rozchodnikowcu okazałym, sadzonym na dachu Muzeum Śląskiego, brak innych doniesień (z Polski i Europy) o szkodach wyrządzanych przez ten gatunek chrząszcza. Na podstawie tak skąpych danych nie można przewidywać jego potencjalnej szkodliwości dla upraw rozchodnika. Oceniany gatunek uznawany jest za rzadki, a dane o jego biologii są cząstkowe i niepewne. Znani przedstawiciele rodzaju Bagous uznawani są za monofagów, związanych głównie z roślinnością wodną lub środowiskami podmokłymi. W literaturze brak jest danych na temat biologii oraz szkodach wyrządzanych przez ten gatunek. W związku z powyższym przedstawiona tutaj ocena zagrożenia obarczona jest bardzo dużą niepewnością.

Organisms

  • Bagous claudicans

Hosts

  • Equisetum fluviatile
  • Hylotelephium spectabile

Files

Type File Size
Pest Risk Analysis Download 159,97kB

PRA Area

  • Poland