EPPO Platform
on PRAs

Analizy Zagrożenia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla Meloidogyne graminicola

Description

Phytosanitary risk: moderate


Meloidogyne graminicola może zostać wprowadzony na terytorium RP z podłożem, w tkankach roślin i odpadach roślinnych. Nicień może prawdopodobnie zasiedlić uprawy prowadzone w podłożu glebowym w tunelach foliowych oraz w szklarniach.


Organisms

  • Meloidogyne graminicola

Files

Type File Size
Pest Risk Analysis Download 513,33kB

PRA Area

  • Poland