EPPO Platform
on PRAs

Analizy Zagrożenia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla ‘Belonolaimus longicaudatus’

Description

Zagrożenie dla Polski powodowane przez Belonolaimus longicaudatus zostało ocenione jako niskie. Zauważyć trzeba, że szkodnik ten w obszarze swojego występowania wywołuje poważne straty w uprawach oraz generuje istotne koszty związane z koniecznością jego zwalczania, a na terenie Polski licznie występują właściwe dla niego rośliny żywicielskie oraz warunki glebowe. Tym niemniej, sposobem w jaki mógłby on zostać do Polski zawleczony jest sprowadzanie gleby z krajów, w których występuje (głównie USA, ale też Turcja), choć trzeba zaznaczyć, że import gleby jako takiej do Unii jest zakazany. Ewentualnym ryzykiem jest zatem import nielegalny, na przykład sprowadzanych przez turystów sadzonek roślin. Wielkość takiego importu jest mała. Ponadto, mało prawdopodobne jest by w warunkach klimatycznych Polski szkodnik był w stanie rozwijać się wystarczająco intensywnie, by móc doprowadzić do strat.   Należy jednak zauważyć, że w miarę postępowania ocieplania klimatu analiza będzie musiała zostać powtórzona, a ryzyko oszacowane na nowo.

Organisms

  • Belonolaimus longicaudatus

Files

Type File Size
Pest Risk Analysis Download 763,33kB

PRA Area

  • Poland