EPPO Platform
on PRAs

Ekspresowa Analiza Zagrożenia Agrofagiem: Phytophthora x alni (Brasier i S.A. Kirk) Husson, Ioos i Marçais

Description

Phytosanitary risk: high


Główne wnioski Phytophthora x alni poraża kilka gatunków z rodzaju Alnus, głównym gospodarzem jest Alnus glutinosa – olsza czarna. Patogen występuje w większości krajów europejskich, został zidentyfikowany także w Polsce. P. x alni rozprzestrzenia się głównie bezpłciowo, za pomocą ruchliwych zoospor przenoszonych w wilgotnej glebie oraz wodzie. Na dalsze rozprzestrzenianie może wpływać sadzenie zakażonego materiału szkółkarskiego. Nie ma informacji wskazujących na możliwość przenoszenia patogenu z nasionami. Warunki klimatyczne występujące w Polsce umożliwiają dalsze rozprzestrzenianie się patogenu (głownie w cieplejszych rejonach kraju). Ze względu na rozpowszechnienie olszy czarnej w Polsce – łęgi i olsy, patogen może wywoływać poważne straty w środowisku naturalnym. Nie istnieją sposoby pozwalające na pozbycie się go ze środowiska, czynnikiem ograniczającym lub eliminującym są jedynie niekorzystne czynniki atmosferyczne – mroźne zimy. Patogen może powodować straty także w szkółkach produkujących materiał do nasadzeń leśnych, gdzie jego kontrola jest możliwa poprzez zastosowanie fungicydów i odpowiednią agrotechnikę.

Organisms

  • Phytophthora alni subsp. alni

Hosts

  • Alnus cordata
  • Alnus glutinosa
  • Alnus incana
  • Alnus viridis

Files

Type File Size
Pest Risk Analysis Download 569,60kB

PRA Area

  • Poland