EPPO Platform
on PRAs

Analizy Zagrożenia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla Phytophthora capsici

Description

Phytosanitary risk: moderate


Phytophthora capsici jest patogenem występującym na niemal wszystkich kontynentach, także w krajach UE, stąd istnieje ryzyko pojawienia się agrofaga na terenie Polski. Patogen wywołuje zgorzel siewek, zgniliznę wierzchołków i korzeni w uprawach roślin z rodzin: Solanaceae, Cucurbitaceae oraz Fabaceae. Największe szkody powoduje w uprawach papryki, dyni i ogórków. Patogen naturalnie rozprzestrzenia się powoli. Najbardziej prawdopodobnym sposobem wniknięcia jest transport porażonych sadzonek i owoców. Szczególne zagrożone będą uprawy pod osłonami, w których panuje podwyższona temperatura, odpowiadająca optymalnej dla rozwoju tego gatunku.

 Prawdopodobieństwo wniknięcia: średnie, w przypadku wniknięcia patogenu ma on odpowiednie rośliny żywicielskie do zasiedlenia i możliwość rozprzestrzenienia w kraju. 

Prawdopodobieństwo zasiedlenia: średnie, w uprawach pod osłonami prawdopodobieństwo zasiedlenia może być wysokie. 

Prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania: średnie, bez podjęcia kontroli sanitarnych, sprzyjać temu będzie transport porażonych sadzonek. Na skutek zmian klimatycznych zwiększa się prawdopodobieństwo pojawienia się patogenu w uprawach polowych. 

Podstawowym środkiem fitosanitarnym jest kontrola materiału roślinnego (rozmnożeniowego, hodowlanego, naukowego) z obszarów, gdzie patogen występuje, zapobiegająca rozprzestrzenianiu agrofaga na duże odległości. 

Konieczna jest prawidłowa identyfikacja gatunku w ramach kontroli celnej i fitosanitarnej.

Organisms

  • Phytophthora capsici

Hosts

  • Capsicum annuum
  • Cucurbita
  • Cucurbitaceae
  • Solanum lycopersicum
  • Solanum melongena

Files

Type File Size
Pest Risk Analysis Download 715,99kB

PRA Area

  • Poland