EPPO Platform
on PRAs

Analizy Zagrożenia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla ‘Grapevine flavescence doree phytoplasma’

Description

Winorośl jest najważniejszym żywicielem Flavescence dorée phytoplasma (FDp), dlatego wejście, zasiedlenie, rozprzestrzenienie i prawdopodobny wpływ patogenu na obszarze PRA będzie zależny od dostępności roślin żywicielskich. Cały europejski obszar uprawy winorośli można uznać za odpowiedni do osiedlenia się FDp i dalszego rozprzestrzeniania się, jeśli obecna jest fitoplazma i jej główny wektor – Scaphoideus titanus. Obecnie brak jest konieczności podejmowania natychmiastowych procedur wobec FDp na obszarze PRA.

Organisms

  • Grapevine flavescence dorée phytoplasma

Files

Type File Size
Pest Risk Analysis Download 911,45kB

PRA Area

  • Poland