EPPO Platform
on PRAs

Analizy Zagrożenia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla Ciborinia camelliae

Description

Phytosanitary risk: Low


Ciborinia cameliae jest patogenem porażającym rośliny ozdobne rodzaju Camelliae spp. Porażeniu ulegają C. japonica, C. japonica subsp. rusticana, C. reticulata i C. sasanqua. Patogen powoduje zarazę kwiatów kamelii. Do tej pory został wykryty w Japonii, Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii i kilku krajach Europy. Najbardziej prawdopodobną drogą wejścia agrofaga jest transport porażonych roślin. Rozprzestrzenianie się patogena w warunkach naturalnych, raczej nie będzie stanowiło zagrożenia ze względu na to, iż uprawy kamelii w Polsce występują w warunkach szklarniowych. W przypadku sprowadzenia materiału roślinnego zalecana jest kontrola fitosanitarna. Porażony materiał powinien być wycofany i zniszczony, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się agrofaga.

Organisms

  • Ciborinia camelliae

Hosts

  • Camellia

Files

Type File Size
Pest Risk Analysis Download 351,89kB

PRA Area

  • Poland