EPPO Platform
on PRAs

Analizy Zagrożenia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla Meloidogyne enterolobii

Description

Phytosanitary risk: moderate


Meloidogyne enterolobii może zostać wprowadzony na terytorium RP w tkankach roślin i odpadach roślinnych oraz z podłożem. Nicień może prawdopodobnie zasiedlić uprawy prowadzone w podłożu glebowym w tunelach foliowych oraz w szklarniach.Organisms

  • Meloidogyne enterolobii

Files

Type File Size
Pest Risk Analysis Download 604,42kB

PRA Area

  • Poland