EPPO Platform
on PRAs

Analiza Zagrożenia Agrofagiem: Zaprionus indianus

Description

PRA in Polish with summary in English.

Main conclusions

Zaprionus indianus is a species of small fruit fly. Larvae feed principally on decomposing fruits. It is not considered to attack unripe and undamaged fruit. The most likely way of entry is transmission with imported fruits.

Considering that Z. indianus is a tropical species, it is not expected that it will be able to survive and establish of permanent populations (the ephemeral populations are possible during the warmer, milder months) in PRA area.

Phytosanitary measures should be based on monitoring of Zaprionus indianus larvae occurrence in imported fruits, especially in warmer months and from pest native ranges.

Infected fruits should be destroyed for example by burning.


Główne wnioski Zaprionus indianus jest gatunkiem niewielkiej muchówki, której larwy żerują w wielu gatunkach owoców, zwykle już wcześniej uszkodzonych przez inne szkodniki lub choroby. W obecnej chwili agrofag ten może być zawlekany do Polski wraz z importowanymi owocami. Warunki klimatyczne panujące w naszym kraju uniemożliwiają trwałe zasiedlenie tego gatunku, istnieje jednak możliwość tworzenia efemerycznych populacji w czasie cieplejszych miesięcy. Środki fitosanitarne powinny polegać na kontrolowaniu importowanych owoców pod kątem ich zasiedlenia przez larwy Z. indianus. Ryzyko czasowego zasiedlenie tego gatunku w warunkach naszego kraju istnieje jednak tylko w cieplejszych miesiącach, dlatego w tym czasie kontrole fitosanitarne powinny być szczególnie wnikliwe, zwłaszcza w przypadku sprowadzania owoców z obszarów, gdzie gatunek ten jest pospolity. Owoce, na których stwierdzono obecność larw powinny zostać poddane utylizacji, np. przez spalenie.

Organisms

  • Zaprionus indianus

Hosts

  • Ficus carica

Files

Type File Size
Pest Risk Analysis Link to file
Pest Risk Analysis Download 501,48kB

PRA Area

  • Poland