EPPO Platform
on PRAs

Analizy Zagrożenia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla Melampsora farlowii

Description

Phytosanitary risk: moderate


Melampsora farlowii (syn. Chrysomyxa farlowii Saccardo & Traverso, Necium farlowii J.C. Arthur) jest czynnikiem sprawczym rdzy choiny, zaliczanym do królestwa grzybów. M. farlowii poraża rośliny rodzaju Tsuga sp. (choina). Wśród najbardziej zagrożonych gatunków występujących na obszarze PRA wymienia się Tsuga canadiensis (choina kanadyjska), Tsuga caroliniana (choina karolińska), Tsuga heterophylla (choina zachodnia), Tsuga mertensiana (choina Martensa). Nie są znane przypadki wystąpienia choroby na innych gatunkach roślin żywicielskich (EFSA, 2018). Warunki niezbędne do rozwoju rdzy choiny to chłodna (10°–18°C) i wilgotna pogoda (wystąpienie co najmniej 10 godzin opadów). Są to warunki optymalne zarówno dla rozwoju teliospor oraz bazydiospor (Kenaley i Hudler, 2010).


Organisms

  • Melampsora farlowii

Hosts

  • Tsuga

Files

Type File Size
Pest Risk Analysis Download 2,02MB

PRA Area

  • Poland