EPPO Platform
on PRAs

Organism

Kalmia latifolia


List of PRAs (Organism)

No PRA published

List of PRAs (Host)

Title Date PRA Date publication
Pest Risk Analysis for Phytophthora lateralis 2015-02-03 2020-05-11
Podsumowanie Analizy Zagro┼╝enia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla Phytophthora lateralis 2018-11-26 2019-07-08