EPPO Platform
on PRAs

Organism

Pratylenchus zeae


List of PRAs (Organism)

Title Date PRA Date publication
Analizy Zagrożenia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla ‘Pratylenchus zeae’ 2020-10-20 2023-09-15