EPPO Platform
on PRAs

Analizy Zagrożenia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla ‘Pratylenchus zeae’

Description

Risk: medium - Uncertainty: high


Pratylenchus zeae może zostać wprowadzony na obszar PRA z roślinami, odpadami roślinnymi oraz z podłożem. Nicień może prawdopodobnie zasiedlać uprawy prowadzone pod osłonami w naturalnym podłożu glebowym.

Organisms

  • Pratylenchus zeae

Files

Type File Size
Pest Risk Analysis Download 965,25kB

PRA Area

  • Poland