EPPO Platform
on PRAs

Analizy Zagrożenia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla Conotrachelus nenuphar (Herbst)

Description

Conotrachelus nenuphar jest chrząszczem z rodziny ryjkowcowatych występującym we wschodniej i środkowo-zachodniej części Ameryki Północnej, gdzie jest głównym szkodnikiem sadów owocowych. Larwy żerują w owocach, powodując straty ilościowe i jakościowe. Głównymi roślinami żywicielskimi z roślin uprawnych są śliwy, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie, nektarynki, morele, ale także jabłonie, grusze oraz borówki amerykańskie. Szkodnik nie został jeszcze stwierdzony na obszarze UE, jednak powszechność roślin żywicielskich oraz odpowiedni klimat mogą sprzyjać zadomowieniu i rozprzestrzenieniu tego chrząszcza w Europie i na obszarze PRA po jego zawleczeniu. Istnieje ryzyko, że szkody w sadach na obszarze Polski po pojawieniu się agrofaga mogą być porównywalne do tych wyrządzanych na naturalnym obszarze występowania. Owad może być zawleczony wraz z towarami (owoce, rośliny do sadzenia z glebą, na opakowaniach), pochodzącymi z miejsc występowania gatunku, dlatego szczególnie ważne jest prowadzenie kontroli potencjalnie zasiedlonych, importowanych towarów. W przypadku pojawienia się gatunku na obszarze PRA należy użyć dostępnych metod jego eradykacji (głównie zabiegi insektycydowe) oraz monitorować zagrożone obszary (lustracje roślin żywicielskich oraz użycie pułapek do odłowu i monitoringu szkodnika).

Organisms

  • Conotrachelus nenuphar

Files

Type File Size
Pest Risk Analysis Download 1,01MB

PRA Area

  • Poland