EPPO Platform
on PRAs

Analizy Zagrożenia Agrofagiem (Ekspres PRA) dla Nacobbus aberrans

Description

N. abberrans był już notowany na terenie Europy, jednak aktualnie nie stwierdza się jego obecności na Starym Kontynencie. Natywnie występuje na obszarze Ameryk. Jest polifagiem, wśród roślin żywicielskich znajdują się zarówno dziko rosnące jak i istotne gospodarczo gatunki m.in. ziemniak, burak cukrowy, pomidor, papryka. W miejscach, gdzie występuje był powodem znacznych strat w plonach. Najbardziej prawdopodobną drogą wejścia na obszar PRA jest import podziemnych części roślin, np. ozdobnych, bulw ziemniaka oraz gleby lub resztek podłoża przylegających do korzeni. Duża odporność nicienia na niskie temperatury i okresy suszy ułatwia mu przetrwanie w transporcie. Dodatkowo zróżnicowane zdolności przystosowawcze poszczególnych populacji N. abberrans zwiększają niepewność oceny czy agrofag będzie w stanie przeżyć i zasiedlić uprawy na terenie Polski. Aktualnie jednak istnieje małe prawdopodobieństwo przetrwania i rozwoju nicienia na terenie kraju, choć jednocześnie podkreślić trzeba, że brak stosownych danych eksperymentalnych istotnie potęguje jej niepewność. Prognozowane zmiany klimatu jak łagodniejsze zimy mogą sprzyjać utrzymaniu populacji. Ogólna ocena ryzyka powodowanego przez Nacobbus abberrans na terenie Polski jest szacowana jako niska do średniej.

Organisms

 • Nacobbus aberrans sensu lato

Hosts

 • Abelmoschus esculentus
 • Alcea rosea
 • Amaranthus
 • Anoda cristata
 • Bassia
 • Beta vulgaris
 • Brassica
 • Capsella bursa-pastoris
 • Capsicum
 • Capsicum annuum
 • Chenopodium
 • Cucumis sativus
 • Cucurbita maxima
 • Cucurbita pepo
 • Datura ferox
 • Datura stramonium
 • Daucus carota
 • Escobaria vivipara
 • Fagopyrum esculentum
 • Gaillardia pulchella
 • Ipomoea batatas
 • Lactuca sativa
 • Malva parviflora
 • Matthiola sp.
 • Mirabilis jalapa
 • Nicotiana tabacum
 • Opuntia fragilis
 • Origanum vulgare
 • Oxalis tuberosa
 • Phaseolus vulgaris
 • Physalis sp.
 • Pisum sativum
 • Plantago lanceolata
 • Portulaca oleracea
 • Raphanus sativus
 • Salsola kali
 • Simsia amplexicaulis
 • Solanum
 • Solanum betaceum
 • Solanum lycopersicum
 • Spergula arvensis
 • Spinacia oleracea
 • Stellaria media
 • Taraxacum officinale
 • Tragopogon porrifolius
 • Tropaeolum tuberosum
 • Ullucus tuberosus

Files

Type File Size
Pest Risk Analysis Download 492,62kB

PRA Area

 • Poland